Trang chủ / Toán Học / Giải Toán lớp 1 bài Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Giải Toán lớp 1 bài Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Bài 1: Tính:

a)

3 + 7 =                     4 + 5 =                    7 – 2 =                   8 – 1 =

6 + 3 =                    10 – 5 =                    6 + 4 =                  9 – 4 =

b)

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

a)     

b) Có : 10 quả bóng

Cho: 3 quả bóng

Còn:….quả bóng ?

Bài giải:

Bài 1:

a)

3 + 7 = 10                    4 + 5 = 9                    7 – 2 = 5                 8 – 1 = 7

6 + 3 = 9                     10 – 5 = 5                   6 + 4 = 10                9 – 4 = 5

b)

a. Kết quả bằng 9.

b. Kết quả bằng 7.

c. Kết quả bằng 8.

d. Kết quả bằng 1.

đ. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 1.

f. Kết quả bằng 10.

g. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

a)  4 + 3 = 7.

b) 10 – 3 = 7.

Bình Luận

comments

tracnghiem.hochoi.net - Trắc Nghiệm Vui

Có thể sử dụng ctrl + F để copy code nhanh hơn nhé!

Chủ bút: Học Hỏi NetWork

Học Hỏi NetWork | Kho tàng kiến thức cho các bạn.