Thẻ: van ta canh

Tả bãi biển

Đề bài: Tả bãi biển   Từ quê hương tôi, ngồi xe đến được thành phố biển thì cũng đã xế trưa. Mọi người trong đoàn tham quan đều lo cho mình ổn định chỗ …