Chuyên mục: Văn THCS

Kể về một việc tốt mà em đã làm

Kể về một việc tốt mà em đã làm – Bài làm 1 Từ đầu năm học đến bây giờ trường em vẫn luôn phát động phong trào giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh, …

Sống Trọn Vẹn Từng Ngày Là Như Nào?

(HOCHOI.NET) Đề bài : Sống Trọn Vẹn Từng Ngày Là Như Nào? Bài Làm Trong một lần diễn thuyết trước các sinh viên vào đầu năm học, Brian Dison – Vị Tổng giám đốc Tập …