Trang chủ / Toán Học / Toán Lớp 1

Toán Lớp 1

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10

Bài 1: Tính: a) 10 – 2 =           10 – 4 =            10 – 3 =               10 – 7 =                   10 – 5 = 10 – 9 =           10 – 6 =            10 – 1 =               10 – 0 =                    10 – 10 = b) Bài 2: Số …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Bài 1: Tính: a) 3 + 7 =                     4 + 5 =                    7 – 2 =                   8 – 1 = 6 + 3 =                    10 – 5 =                    6 + 4 =                  9 – 4 = b) Bài 3: Viết phép tính thích hợp: a)   …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Bài 1: Tính: 1 + 9 =               2 + 8 =             3 + 7 =                  4 + 6 =               5 + 5 = 10 – 1 =              10 – 2 =           10 – 3 =                 10 – 4 =              10 – 5 = 6 + 4 = …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 89

Bài 3: Tính: Bài 4: Số ? Bài 5: Viết phép tính thích hợp: a) Có: 5 quả                                             b) Có: 7 viên bi Thêm: 3 quả                                                Bớt: 3 viên bi Có tất cả:….quả ?                                        Còn:….viên bi …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 90

Bài 1: Số ? 2 = 1 + …                 6 = 2 + …                  8 = …+ 3                   10 = 8 + …. 3 = 1 + …                 6 =…+ 3                    8 = 4 + ….                 10 = …+ 3 4 = …+ 1             …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 91

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 91 Bài 2: Tính: b) 4 + 5 – 7 =                6 – 4 + 8 =               10 – 9 + 6 =                    9 – 4 – 3 = 1 + 2 + 6 =               3 + 2 + 4 =                 8 – 2 + 4 =             …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 92

Bài 1: Tính:    b) 8 – 5 – 2 =              10 – 9 + 7 =                 9 – 5 + 4 =                 10 + 0 – 5 = 4 + 4 – 6 =              2 + 6 + 1 =                  6 – 3 + 2 =                   7 – 4 + 4 = Bài 2: …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Bài 1: Tính: Bài 2: Đặt tính rồi tính: 35 + 12                      60 + 38                        6 + 43 41 + 34                      22 + 40                        54 + 2 Bài 3: Lớp 1A trồng được 35 cây, lớp 2A trồng được 50 cây. Hỏi hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây ? Bài giải: Bài 1: a. Kết quả …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 156

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 47 + 22                     40 + 22                   12 + 4 51 + 35                     80 + 9                      8 + 31 Bài 2: Tính nhẩm: 30 + 6 =                      60 + 9 =                          52 + 6 …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 157

Bài 1: Tính: Bài 2: Tính: 20cm + 10cm =                                 30cm + 40cm = 14cm + 5cm  =                                   25cm + 4cm   = 32cm + 12cm =                                  43cm + 15cm = Bài 3: Nối (thep mẫu): Bài 4: Lúc đầu con ốc sên bò được 15cm, sau đó bò tiếp được …

Đọc tiếp »