Trang chủ / Toán Học

Toán Học

Phương pháp giải nhanh Toán bằng máy tính Casio

(Tài liệu Toán Học) – Phương pháp giải nhanh Toán bằng máy tính Casio và các cách ấn máy tính nhanh nhất cho các bạn chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc Gia. Tài liệu cốt lõi và chi tiết nhất về các phương pháp giải Toán nhanh nhất và các công thức Toán Học hay, kèm theo đó là cách áp dụng vào bài để xử lý bài tập một cách tốt nhất. Các em hãy học thuộc lòng các phương pháp giải nhanh này để có tài liệu hành trang bước vào kỳ thi THPT Quốc Gia nhé. Phương pháp giải …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10

Bài 1: Tính: a) 10 – 2 =           10 – 4 =            10 – 3 =               10 – 7 =                   10 – 5 = 10 – 9 =           10 – 6 =            10 – 1 =               10 – 0 =                    10 – 10 = b) Bài 2: Số …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Bài 1: Tính: a) 3 + 7 =                     4 + 5 =                    7 – 2 =                   8 – 1 = 6 + 3 =                    10 – 5 =                    6 + 4 =                  9 – 4 = b) Bài 3: Viết phép tính thích hợp: a)   …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Bài 1: Tính: 1 + 9 =               2 + 8 =             3 + 7 =                  4 + 6 =               5 + 5 = 10 – 1 =              10 – 2 =           10 – 3 =                 10 – 4 =              10 – 5 = 6 + 4 = …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 89

Bài 3: Tính: Bài 4: Số ? Bài 5: Viết phép tính thích hợp: a) Có: 5 quả                                             b) Có: 7 viên bi Thêm: 3 quả                                                Bớt: 3 viên bi Có tất cả:….quả ?                                        Còn:….viên bi …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 90

Bài 1: Số ? 2 = 1 + …                 6 = 2 + …                  8 = …+ 3                   10 = 8 + …. 3 = 1 + …                 6 =…+ 3                    8 = 4 + ….                 10 = …+ 3 4 = …+ 1             …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 91

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 91 Bài 2: Tính: b) 4 + 5 – 7 =                6 – 4 + 8 =               10 – 9 + 6 =                    9 – 4 – 3 = 1 + 2 + 6 =               3 + 2 + 4 =                 8 – 2 + 4 =             …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 92

Bài 1: Tính:    b) 8 – 5 – 2 =              10 – 9 + 7 =                 9 – 5 + 4 =                 10 + 0 – 5 = 4 + 4 – 6 =              2 + 6 + 1 =                  6 – 3 + 2 =                   7 – 4 + 4 = Bài 2: …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Bài 1: Tính: Bài 2: Đặt tính rồi tính: 35 + 12                      60 + 38                        6 + 43 41 + 34                      22 + 40                        54 + 2 Bài 3: Lớp 1A trồng được 35 cây, lớp 2A trồng được 50 cây. Hỏi hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây ? Bài giải: Bài 1: a. Kết quả …

Đọc tiếp »

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 156

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 47 + 22                     40 + 22                   12 + 4 51 + 35                     80 + 9                      8 + 31 Bài 2: Tính nhẩm: 30 + 6 =                      60 + 9 =                          52 + 6 …

Đọc tiếp »